Despre noi

Asociația Sportiva Roo Kies Oradea

Asociația Sportiva ROO KIES este o organizație ce promovează sportul de performantă, persoana juridica romana, nonguvernamentala, apolitica si non profit, desfășurăndu-și activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul adoptat.

Înființată in anul 2007 de 3 fondatori, persoane fizice romane:

  • Veres Attila -președinte ( fost jucător de divizia A și antrenor de baschet de divizia A pe partea feminină),
  • Kosa Zoltan -vicepreședinte ( fost jucător de divizia A si antrenor de baschet de divizia A),
  • Matei Mircea-membru,

Din motive obiective, asociația nu a avut activitate pana in anul 2016. In aprilie 2016 asociația și-a reluat activitatea , cooptand un nou membru în club D-na Pop Hajnalka , dorind sa promoveze baschetul feminin, de la nivelul copiilor pănă la cel de senioare, performănd in acest domeniu.

Sediul Asociației Sportive ROO KIES este in Oradea, str.Tușnadului nr.5, bl.Q5, et 4,ap.19. Scopul Asociației Sportive ROO KIES este crearea de bunuri (sportivi de performantă) si prestare de servicii.

Înființarea asociației cu profil de baschet in Oradea a fost necesara din următoarele considerente principale:

1. necesitatea desfășurării activității de inițiere in jocul de baschet a copiilor într-un cadru legal recunoscut de Federația Romana de Baschet si avănd aprobarea de funcționare din partea Ministerului Tineretului si Sportului. Necesitatea practicării de către copii si tinerii din Oradea a unui sport de echipa care sa asigure atăt o dezvoltare armonioasă a organismului dar si a calităților fizice (prin calitățile motrice simple si combinate) si de ordin psihologic (senzorial, aptitudini, temperament, creativitate si caracter).

2.necesitatea continuării tradiției locale in practicarea jocului de baschet feminin

3. extinderea arealului de selecție pentru baschetul de performanta feminin in Oradea dar si in locațiile apropiate.

Baschetul ca sport de echipă, ii învață pe copii sa realizeze echilibrul dintre acțiune si reacții opuse , alternanta dintre atac si apărare, dintre agresivitate si pasivitate, dintre ascultare si conducere.

In calitatea sa de sport de echipa, baschetul ii oferă copilului posibilitatea de a înțelege si învăța ce presupune spiritul de echipa. Antrenamentele, dar si jocul propriu zis , demonstrează faptul că nu poți obține victoria de unul singur, ca trebuie sa cooperezi cu coechipierii pentru a atinge obiectivul. Copilul va începe sa înțeleagă fair-play-ul, ca nu poți fii mereu căștigător si ca trebuie sa știi și să pierzi (dar să faci acest lucru cu fruntea sus).

In privința calităților de ordin psihic, baschetul contribuie la dezvoltarea personalității omului . Lupta continuă pentru obținerea victoriei si adjudecarea acesteia, solicita o serie de calități psiho-fizice si comportamentale ale jucătorilor si antrenorilor ca : stăpanirea de sine, combativitate, voința de a învinge, inventivitate, creativitate. Din punct de vedere intelectual baschetul este considerat pe drept cuvănt, ca fiind „sah cu oamenii”, ceea ce arata contribuția mentala a participanților, antrenorilor, technicienilor. Educarea acestor calități constituie un obiectiv in cadrul pregătirii copiilor si tinerilor si reprezintă condiții obligatorii pentru obținerea ulterioara a marilor performante.

Astfel, oricine care vrea sa practice jocul de baschet o poate face la asociația noastră, in condiții deosebite . Activitatea de inițiere si instruire a tinerelor baschetbaliste se desfășoară in 5 săli de sport din Oradea. Antrenamentele sunt conduse de 2 antrenori cu specializarea in baschet.

Resursele financiare sunt considerate elemente esențiale in asigurarea bunei funcționari a oricărei organizații sportive. Cadrul legal al finanțării organizațiilor sportive din Romania este stipulat in Legea 69/2000-Legea Educației Fizice si Sportului.

Veniturile care pot fi atrase pentru dezvoltarea activității asociației pot proveni din : cotizațiile si contribuțiile bănești sau in natura ale membrilor si simpatizanților, donații, sume sau bunuri primite prin sponsorizare, venituri realizate din activitatea sportiva, venituri provenind de la bugetele locale si de stat, venituri realizate din reclame, publicitate si intermedieri.

Sponsorizarea reprezintă astăzi un mijloc indispensabil de atragere de fonduri suplimentare care sa permită dezvoltarea sportului. Asociația sportiva intra in relații cu alte societăți obține si utilizează mijloace financiare, are relații cu bugetul statului si cu diverși sponsori. Deoarece , pe plan local fondurile pentru activitatea de baschet feminin sunt direcționate doar către echipele de drept public, in dauna celor private (cazul nostru),suntem nevoiți sa recurgem la atragerea de fonduri europene si internaționale pentru desfășurarea activității statutare.

De la reluarea activității asociației si pana in prezent, am reușit obținerea a două microbuse de transport persoane ; următorul nostru obiectiv este construirea unei Sali de sport de 150 locuri , ca baza de antrenament pentru toate echipele clubului nostru, pentru a ne asigura continuitatea si predictibilitatea desfășurării antrenamentelor si competițiilor la care dorim sa luam parte .
Punem pasiune si dăruire cănd lucram cu copiii , ajutăndu-i să ințeleagă toate aspectele legate de acest sport frumos. Aderarea la un grup social, ajuta copiii sa se integreze cu ușurintă in mediu, conferindu-le încredere in forțele proprii.

Stafful tehnic si administrativ al asociației , este format din oameni care au activat si performat, doar in domeniul privat , avănd rezultate notabile , acest lucru fiind de natura sa constituie un reper de viitor in ceea ce privește desfășurarea activității clubului nostru. Tinănd cont de aceste considerente, sprijinul pe care îl cerem viitorilor donatori si sponsori nu va fi risipit, garanția fiind profesionalismul colectivului clubului nostru.